Sekcja Makroekonomiczna

SKN Finansów I Makroekonomii
Analizujemy, prognozujemy, kształtujemy

Wizja na makroekonomiczną przyszłość

Sekcja Makroekonomiczna to istotna część naszego projektu, skupiająca się na analizie i zrozumieniu szeroko pojętych aspektów gospodarki narodowej. W ramach tej sekcji działamy na kilku frontach, z których kluczowe to Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej oraz Prognozy Gospodarki Polskiej. W ramach Sekcji Makroekonomicznej staramy się nie tylko zgłębiać tajniki funkcjonowania polskiej gospodarki, ale także aktywnie wpływać na jej rozwój poprzez konstruktywną krytykę, analizę danych oraz formułowanie rekomendacji dla decydentów gospodarczych i politycznych.