Millenialsi na giełdzie: Rewolucja w kreowaniu bogactwa?”

Młodsze pokolenia wkraczają na giełdę z determinacją, szukając swojej drogi do bogactwa w erze hossy. Wydaje się, że młodzi inwestorzy w Stanach Zjednoczonych, wykorzystując korzystne warunki rynkowe, przodują w wyścigu o zdobycie majątku. Mimo to, wciąż pozostają w tyle za starszymi pokoleniami.

Tajemnica tkwi w inwestycjach w akcje. Dzięki hojnym czekom stymulacyjnym i skłonności do ryzyka, młodzi inwestorzy coraz chętniej ulokowują swoje środki w akcjach, co przyczyniło się do znacznego wzrostu wartości ich aktywów finansowych. Obecnie akcje i fundusze inwestycyjne stanowią już 25% ich portfeli, co oznacza wyraźny wzrost w porównaniu do 18% w 2019 roku.

Choć młode pokolenia odnotowują imponujący wzrost swojego bogactwa, wciąż pozostają w cieniu starszych grup wiekowych. Mimo znaczącego postępu, ich łączne bogactwo w wysokości 9,5 biliona dolarów pogrąża się w cieniu 29 bilionów dolarów posiadanych przez osoby w wieku 40-55 lat i 104 bilionów dolarów zgromadzonych przez pokolenie 55+. Ta dysproporcja wynika z faktu, że bogactwo buduje się stopniowo, a młodsze osoby nie miały jeszcze wystarczająco dużo czasu na jego akumulację.

Niedawne badanie przeprowadzone przez Roba Gruijtersa z Uniwersytetu w Cambridge wykazało, że mediana bogactwa millenialsów była o 30% niższa niż mediana bogactwa boomerów w wieku 35 lat – 48 000 dolarów w porównaniu do 63 100 dolarów. Gdy nieruchomości stawały się nieosiągalne dla wielu millenialsów i pokolenia Z, akcje stały się kluczowym elementem budowania majątku.

Rynek akcji, który stał się fundamentem dla budowania bogactwa przez młode pokolenia, nadal bije rekordy. Eksperci przewidują, że hossa może się utrzymać przez kolejne lata, co daje młodszym pokoleniom szansę na dalszy wzrost ich majątku.

Podobne wpisy