Warsztaty „Reforma dla Polski”

Nasza droga do postępu

Dyskutujmy o zmianach: RdP dla Polski

RdP, czyli „Reforma dla Polski”, to cykl comiesięcznych seminariów, których celem jest prowadzenie dyskusji na temat przyszłości Polski, szczególnie skupiając się na projektach reform dla kraju. W ramach tych spotkań, zaproszeni prelegenci prezentują swoje pomysły oraz naukowe osiągnięcia dotyczące różnych obszarów funkcjonowania państwa. Analizują kluczowe bariery rozwoju i proponują skuteczne sposoby ich pokonania.

„Inicjatywa dla tych, którzy pragną uczynić Polskę lepszym i mądrzejszym krajem.” – słowa profesora Cezarego Wójcika, które doskonale oddają ducha tego przedsięwzięcia.

W dyskusjach poruszane są zarówno mikro- jak i makroekonomiczne tematy. Spotkania „Reforma dla Polski” poświęcone są budowaniu innowacyjności w naszym kraju. Dyskusje na temat transformacji Polski są długie, aktywne i prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. W spotkaniu biorą udział studenci, doktoranci, naukowcy, przedstawiciele społeczności lokalnej oraz biznesu, angażując się w rozmowy na temat rozwijania innowacyjności społeczeństwa.