Reforma dla Polski

Co robimy?

Wszystkie nasze działania i wysiłki obracają się wokół przewodniej idei projektu i koła – aby Polska była dobrym i mądrym krajem. Poszukujemy, zapraszamy i współpracujemy z inspirującymi ludźmi, działającymi z pasją dla dobra i rozwoju Polski. Organizujemy spotkania, na których prowadzone są dyskusje o naszym kraju oraz pomysłach na jego reformy. Reforma dla Polski jest inicjatywą apolityczną skupiająca ludzi o różnych poglądach, przemieniającą różnice w źródło pomysłów i energii do działania, w przekonaniu, że „to co nas różni może być podstawą realizacji tego, co nas łączy”.

unnamed

Jak działamy?

Reforma dla Polski realizowana jest przede wszystkim poprzez comiesięczne spotkania na terenie SGH. Dyskusje mają charakter otwarty. Zapraszani prelegenci prezentują własne pomysły oraz dorobek naukowy w zakresie wybranych dziedzin funkcjonowania państwa i społeczeństwa, identyfikując kluczowe bariery rozwoju oraz proponując sposoby ich praktycznego przełamania. Choć spotkania różnią się formą to prowadzone są według ogólnego schematu:

–        wprowadzenie gościa i tematu przez prof. Cezarego Wójcika

–        wystąpienie gościa

–        pytania do gościa

–        dyskusje po oficjalnym zakończeniu spotkania

Jakie są nasze cele?

Naszym celem jest stworzenie forum wymiany poglądów i pomysłów na realizację idei – aby Polska była dobrym i mądrym krajem. Chcemy, aby ze spotkań Reformy dla Polski korzystali:

  członkowie SKN FM oraz inni studenci – dzięki możliwości poznania i rozmowy z wybitnymi, inspirującymi Polakami,

  ludzie biznesu, nauki, społeczni aktywiści – poprzez wzajemną wymianę poglądów oraz kontakt ze studentami.

unnamed (1)

Osiągnięcia

Od początku 2012 roku ponad 40 odbytych spotkań z ciekawymi osobami, reprezentującymi różnorodne środowiska. Gościli u nas m.in. architekt Mark Krawczyński, socjolog Katarzyna Górak-Sosnowska, były Minister Spraw Zagranicznych prof. Adam Rotfeld

Po każdym spotkaniu publikujemy krótkie sprawozdania ze spotkań. Można je znaleźć pod adresem https://www.sknfm.pl/reforma-dla-polski-2/.

Chcesz do nas dołączyć?

Zapraszamy wszystkim zainteresowanych Reformą dla Polski, ludzi otwartych na poznawanie poglądów innych oraz rozmowy o ambitnych zmianach w naszym kraju. Jeśli jesteś zainteresowany działaniem w naszym projekcie lub chcesz otrzymywać informacje o najbliższych spotkaniach śledź naszą stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/ReformaDlaPolski, przez którą możesz również się z nami kontaktować.