Konferencja Metaekonomiczna

Konferencja Metaekonomiczna to jedyna w Polsce konferencja naukowa dla studentów i doktorantów poświęcona tematyce metaekonomii – filozofii, etyce, metodologii i socjologii w ekonomii. 

Wydarzenie podzielone jest na trzy bloki tematyczne – pierwszy dotyczący roli matematyki w ekonomii, drugi wzajemnych wpływów systemów moralnych i religijnych i życia gospodarczego, trzeci oceny moralnej kapitalizmu. W ramach każdego z bloków przewidziana jest prezentacja ok. 5 referatów. Poza tym w ramach konferencji odbędą się wykłady poświęcone dziedzinie metaekonomii, dyskusję i integrację.

Konferencja współorganizowana jest ze Studenckim Kołem Badań nad Konkurencyjnością.

No photo description available.