Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej

Co robimy?

Zajmujemy się symulowaniem działalności Rady Polityki Pieniężnej. Prowadzimy analizy danych gospodarczych, uczestniczymy w szkoleniach z zakresu polityki monetarnej, a raz w miesiącu podejmujemy demokratyczną decyzję o poziomie stóp procentowych banku centralnego najbardziej dopasowanym do bieżącej sytuacji. Naszym celem nie jest naśladowanie prac ani przewidywanie ruchów rzeczywistej Rady Polityki Pieniężnej.

Jak działamy?

W projekcie uczestniczy 10 osób o statusie Członka, podzielonych na pięć dwuosobowych Zespołów

odpowiadających sektorom gospodarki:

  • zagranicznemu,
  • realnemu,
  • monetarnemu,
  • rynków finansowych,
  • finansów publicznych.

Tak podzieleni Członkowie GCRPP na comiesięcznych posiedzeniach posiadają prawo głosu w sprawie zmian stóp procentowych. Członkowie są w swoich pracach wspomagani przez Asystentów, czyli osoby zdobywające wiedzę z zakresu polityki pieniężnej i przygotowujące się by w przyszłości zostać pełnoprawnymi Członkami. Ponadto w posiedzeniach uczestniczą także Obserwatorzy, którzy również mogą brać udział w dyskusji.

Po podjęciu decyzji a jeszcze przed posiedzeniem rzeczywistej RPP, publikowany jest raport zawierający analizę sytuacji gospodarczej pod kątem polityki pieniężnej wraz z uzasadnieniem stanowiska Gabinetu Cieni.

Dodatkowo Członkowie i Asystenci Gabinetu Cieni RPP uczestniczą w specjalnych szkoleniach z zakresu polityki pieniężnej prowadzonych przez pracowników Instytutu Ekonomicznego NBP, podczas których poprawiają swój warsztat analityczny i poznają dobre praktyki stosowane w banku centralnym.

W swojej działalności Gabinet Cieni wykorzystuje efekty prac innych projektów SKN FM, w szczególności Monitoringu Makroekonomicznego oraz Prognoz Gospodarki Polskiej.

Jakie są nasze cele?

Podstawowym celem projektu jest zapoznanie studentów z pracą Rady Polityki Pieniężnej, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin gospodarki oraz kształcenie umiejętności podejmowania ważnych decyzji rzutujących na całą gospodarkę. Ponadto decyzje Gabinetu Cieni mogą być konfrontowane z działaniami rzeczywistej Rady Polityki Pieniężnej, dzięki czemu projekt ma także wymiar nadzoru obywatelskiego.

Chcesz do nas dołączyć?

Jeśli interesujesz się polityką pieniężną, lubisz dyskutować na tematy gospodarcze, a może po prostu brakuje Ci pola do praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej – serdecznie zapraszamy na posiedzenie, na początek w roli Obserwatora!

 

Decyzje Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej wraz z uzasadnieniem publikowane są na Twitterze Projektu @GC_RPP.