Zarząd

Przewodniczący SKN Finansów i Makroekonomii

Radosław Rogowski

Kontakt: radoslaw.a.rogowski@gmail.com

Kompetencje:

Wiceprzewodniczący

Jakub Czugała

Kontakt: jczugala@gmail.com

Kompetencje: sprawy finansowe i administracyjne

 

Maciej Skrzynecki

Kontakt: maciejskrzynecki@outlook.com

Kompetencje: nadzór i pomoc merytoryczna przy zarządzaniu projektami

 

Marta Nowakiewicz

Kontakt: nowakow.marta@gmail.com

Kompetencje: promocja koła, komunikacja wewnętrzna, integracja

 

Karina Wiśniewska

Kontakt: karinawisnie@gmail.com

Kompetencje: kontakty zewnętrzne

 

Jakub Cierocki

Kontakt: jcierocki@gmail.com

Kompetencje: wsparcie techniczne i informatyczne, obsługa infrastruktury informatycznej koła