Zarząd

Przewodniczący SKN Finansów i Makroekonomii

Piotr Miszczuk

Kontakt: pjmiszczuk@gmail.com

Kompetencje: Kontakt z administracją uczelni, Kontakt z ISES, Administrowanie kołowym adresem e-mail

Wiceprzewodniczący

Jakub Czugała

Kontakt: jczugala@gmail.com

Kompetencje: marketing projektów, zarządzanie stroną internetową, zarządzanie fanpage’em, rezerwacja sal

 

Barbara Drozd

Kontakt: barbra.sd19@gmail.com

Kompetencje: integracja, wydarzenia wewnątrzkołowe, zarządzanie biblioteczką koła

Jacek Mainardi

Kontakt: jacekmainardi@gmail.com

Kompetencje: marketing projektów, zarządzanie stroną internetową, zarządzanie fanpage’em

 

Szymon Wieczorek

Kontakt: swieczorek817@gmail.com

Kompetencje: granty, kontakt z ISES

 

Konsultanci Zarządu

Adam Kotula

Kontakt: adam.kotula21@gmail.com

Kompetencje: obsługa spreada głównego Koła