Zarząd

Prezes SKN Finansów i Makroekonomii

Paulina Golasz

Kontakt: pg113920@student.sgh.waw.pl

Wiceprzewodniczący

Mateusz Mik

Wiceprzewodniczący ds. Rozwoju Projektów

Kontakt: mm113809@student.sgh.waw.pl

Bartosz Traczyk

Wiceprzewodniczący ds. Komunikacji

Kontakt: bar1traczyk@gmail.com

Karol Szczurek

Wiceprzewodniczący ds. Administracyjnych

Kontakt: karolmyslenice@gmail.com