Zarząd

Prezes SKN Finansów i Makroekonomii

Paulina Golasz

Kontakt: paulina.golasz@gmail.com

Wiceprzewodniczący

Mateusz Mik

Wiceprzewodniczący ds. Rozwoju Projektów

Kontakt: mikmateusz57@gmail.com

Bartosz Traczyk

Wiceprzewodniczący ds. Komunikacji

Kontakt: bar1traczyk@gmail.com

Karol Szczurek

Wiceprzewodniczący ds. Administracyjnych

Kontakt: karolmyslenice@gmail.com