Zarząd

Przewodniczący SKN Finansów i Makroekonomii

Krzysztof Zioło

Kontakt: ziookrzysztof@gmail.com

Wiceprzewodniczący

Michał Łeszyk

Wiceprzewodniczący ds. Administracyjnych

Kontakt: lesyk2000@gmail.com

Paweł Galiński

Wiceprzewodniczący ds. Rozwoju Projektów

Kontakt: p.galinski@outlook.com

Piotr Rodak

Wiceprzewodniczący ds. HR

Kontakt: piotrrodak24@gmail.com