Zarząd

Przewodnicząca SKN Finansów i Makroekonomii

Marta Nowakowicz

Kontakt: nowakow.marta@gmail.com

 

Wiceprzewodniczący

Krzysztof Burda

Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Administracji

Kontakt: krzysztof.burda@outlook.com

 

Paweł Galiński

Wiceprzewodniczący ds. Kontaktów Zewnętrznych

Kontakt: jcierocki@gmail.com

 

Kinga Konieczna

Wiceprzewodnicząca ds. Operacyjnych

Kontakt: kingakonieczna00@gmail.com

 

Michał Literski

Wiceprzewodniczący ds. HR

Kontakt: mliterski@gmail.com