Zarząd

Prezes SKN Finansów i Makroekonomii

Paweł Galiński

Kontakt: p.galinski@outlook.com

Wiceprzewodniczący

Michał Łesyk

Wiceprzewodniczący ds. Administracyjnych

Kontakt: lesyk2000@gmail.com

Krzysztof Ryłow

Wiceprzewodniczący ds. Rozwoju Projektów

Kontakt:

Weronika Książek

Wiceprzewodniczący ds. Komunikacji

Kontakt: