Warsztaty Ekonomiczne

Co robimy?

Projekt polega na tym, że członkowie oraz absolwenci Koła, którzy piszą lub niedawno napisali pracę dyplomową przedstawiają wybrane zagadnienie z pracy w formie krótkiej prezentacji. Następnie odbywa się kilkunastominutowa dyskusja na ten temat. Po rozważeniu wszystkich wątpliwości następuje swobodna rozmowa na dowolne tematy mniej lub bardziej dotyczące tematyki pracy.

IMG_6030 (1)

Jak działamy?

Spotykamy się raz lub dwa razy w miesiącu. Ze względu na unikalny temat każdej pracy dyplomowej, na spotkaniach poruszana jest szeroka tematyka. Cenny element każdego Warsztatu Ekonomicznego stanowi wymiana myśli pomiędzy starszymi a młodszymi członkami Koła. Starsi dzielą się swoim doświadczeniem i udzielają wskazówek, natomiast młodsi czerpią inspirację.

Jakie możliwości oferuje projekt?

  1. Możliwość sprawdzenia swoich sił przed prawdziwą obroną pracy.
  2. Możliwość podszkolenia sztuki autoprezentacji oraz retoryki.
  3. Możliwość poważnej, ekonomicznej dyskusji.
  4. Możliwość inspiracji daną tematyką.
  5. Możliwość poznania warsztatu oraz technik pisania pracy dyplomowej.
  6. Możliwość podzielenia się nabytą wiedzą.
  7. Możliwość integracji między wszystkimi członkami Koła, niezależnie od aktywności projektowej.