Opiekun Koła – Prof. Cezary Wójcik

Cezary_Wojcik_prelegenci

Założyciel Center for Leadership, profesor SGH, pracował naukowo jako visiting scholar na uniwersytetach: Harvarda (USA), Berkeley (USA), Melbourne (Australia), Glasgow (Szkocja) i innych.

Laureat obu najważniejszych nagród przyznawanych ekonomistom w Polsce. W 2008 r. – nagrody Banku Handlowego za szczególny wkład w rozwój ekonomii i finansów. W 2009 r. – nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Jako jedyny Polak pracował w trzech bankach centralnych na świecie: Europejskim Banku Centralnym, Narodowym Banku Austrii i Narodowym Banku Polski.

W przeszłości pełnił funkcje: Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Dyrektora Biura ds. Integracji ze Strefą Euro NBP, członka Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, doradcy Ministra Finansów i doradcy Prezesa NBP, a także doradcy ekonomicznego banku WestLB Polska. Był także ekspertem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zaangażowanym w analizę programu pomocowego dla Grecji. Pracował dla organizacji międzynarodowych, w tym np. Vienna Institute for International Economic Studies.

Ukończył programy z zakresu zarządzania i przywództwa na Uniwersytecie Harvarda (USA), IESE Business School (Hiszpania) i HEC Paris (Francja) i innych.

W 2011 wyróżniony Letter of Achievement za wkład w rozwój przywództwa przez Harvard Kennedy School Government.

Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz dziewięciu książek wydanych w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Estonii i na Węgrzech. Jego prace były publikowane i cytowane w renomowanych dziennikach zagranicznych, w „The Guardian”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Die Zeit”, „Handelsblatt”. Regularnie publikuje w dziennikach krajowych, m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Wyborczej”.

W badaniu za okres 2001-2006 został sklasyfikowany na 1. miejscu najczęściej cytowanych ekonomistów polskich w czasopismach naukowych na świecie. Baza SSRN – największe na świecie elektroniczne repozytorium prac naukowych w zakresie nauk społecznych – klasyfikuje go w pierwszych 5% naukowców na świecie. W grudniu 2009 r. w rankingu ekonomistów wytypowany do pierwszej szóstki najlepszych kandydatów do nowej Rady Polityki Pieniężnej. Także w 2009 r. – przed ukończeniem 35 lat – został mianowany jednym z najmłodszych profesorów ekonomii w Polsce.

Wielokrotnie wyróżniany, w tym: dwukrotny stypendysta Fulbrighta, laureat stypendium Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wielu innych.

Posługuje się biegle językiem polskim, angielskim i niemieckim, komunikuje się w języku hiszpańskim i rosyjskim.

Ma dwójkę dzieci, żonę i jest szczęśliwym człowiekiem.