O SKN Finansów i Makroekonomii

IMG_1678Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii to jedno z najbardziej aktywnych pod względem naukowym kół Szkoły Głównej Handlowej. Na koniec roku akademickiego 2021/22 SKN FM zrzeszało ponad 40 aktywnych członków, którzy prowadzili 10 projektów naukowych.

Wśród obszarów zainteresowań SKN FM znajdują się przede wszystkim polityka pieniężna, modelowanie i prognozowanie ekonometryczne, analizy makroekonomiczne, rynki finansowe, rozwój obywatelski, a także wiele innych tematów związanych z ekonomią.

Publikujemy szereg własnych artykułów naukowych w założonym przez nas czasopiśmie PES, tworzymy model prognostyczny polskiej gospodarki, a co miesiąc wcielamy się w rolę członków Rady Polityki Pieniężnej decydując o wysokości stóp procentowych. Co semestr organizujemy wyjazdową konferencję naukową, która jest także możliwością zaprezentowania przed ekspertami swoich referatów. Raz do roku organizujemy Kongres Makroekonomiczny, który w swej idei ma łączyć środowiska biznesowe, akademickie oraz studentów.

Współpracujemy z instytucjami administracji publicznej tj. NBP, Ministerstwem Finansów, czy Polskim Instytutem Ekonomicznym a także z licznymi fundacjami, think-tankami oraz komercyjnymi instytucjami finansowymi.

Naszym kluczowym celem jest wspólna nauka stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Należy podkreślić, że ekonomią zajmujemy się także w ujęciu społecznym, tworząc cykl comiesięcznych warsztatów Reforma dla Polski, które są platformą dyskusyjną dla studentów, młodych naukowców i przedstawicieli biznesu. Ponadto, prowadzimy debaty w systemie oksfordzkim, ucząc się podstaw erystyki i sztuki przemawiania publicznego. Organizujemy także wykłady gościnne oraz szkolenia z zaproszonymi ekspertami.