Monitoring Makroekonomiczny (MME)

Co robimy?

Wydajemy miesięcznik, który składa się z dwóch części – komentarzy dotyczących bieżących wydarzeń gospodarczych w Polsce i na świecie oraz artykułów redakcji.

Staramy się przybliżyć studentom wydarzenia gospodarcze w kraju i na świecie. Dużą wagę przykładamy do interpretacji zjawisk makroekonomicznych

. W naszych analizach zawsze stawiamy pytanie „Dlaczego?”, np. dlaczego bilans płatniczy wzrósł/zmalał w stosunku do okresu poprzedniego, dlaczego inflacja pozostaje na obniżonym/podwyższonym poziomie przez ostatnie miesiącach itd. Nasz komentarz kończymy krótkoterminową prognozą, stawiając pytanie „Co będzie się działo w najbliższej przyszłości?”. W ramach projektów SKN FM szukamy synergii. Dużym wsparciem są dla nas raporty zespołu Prognoz Gospodarki Polskiej. Mamy przyjemność być zapleczem analitycznym dla członków Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieniężnej.

monitoring makro

 

Jak działamy?

Monitoring Makroekonomiczny składa się z komentarzy do następujących sekcji:

 • Akty prawne
 • Bilans płatniczy
 • Inflacja
 • Najważniejsze informacje o spółkach
 • Notowania giełdowe
 • Obligacje skarbowe
 • Otoczenie zewnętrzne
 • PKB
 • Polityka pieniężna
 • Produkcja przemysłowa
 • Rynek pracy
 • Rynek walutowy
 • Rynki kapitałowe
 • Sprzedaż detaliczna
 • Surowce
 • Okiem monitoringu

Każdy członek zespołu redakcyjnego odpowiada za daną sekcję. Napisane komentarze przesyłamy do naszego opiekuna naukowego, głównego ekonomisty Societe Generale, który odsyła swoje uwagi. Po naniesionych poprawkach wysyłamy nowy numer Monitoringu Makroekonomicznego do druku i dystrybuujemy na uczelni.

 Jakie są nasze cele?

Podstawową misją SKN Finansów Międzynarodowych jest to, „aby Polska była dobrym i mądrym krajem”. Działając w Monitoringu Makroekonomicznym, również staramy się wypełniać to zadanie poprzez:

1)      Rozwój zewnętrzny

Dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem ze społecznością studencką. Rozbudzamy zainteresowanie studentów bieżącymi wydarzeniami gospodarczymi poprzez publikacje komentarzy dostępnych w formie papierowej na SGH oraz elektronicznej na naszej stronie internetowej i facebooku.

2)      Rozwój wewnętrzny

Pisanie do MME pozwala już podczas studiów, na uczelni próbować swoich sił jako analitycy/ekonomiści pracujący w bankach. Uczymy się pisania profesjonalnych tekstów ekonomicznych, konkretyzowania myśli. Pozostajemy cały czas na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami gospodarczymi. Ponadto organizujemy spotkania mentoringowe z naszym opiekunem naukowym.

 Osiągnięcia

Otrzymujemy wiele pozytywnych sygnałów od naszych czytelników: studentów oraz profesorów naszej uczelni. Nasz nakład miesięczny to ok. 200 egzemplarzy. Nasz projekt jest wysoko oceniany pod względem merytorycznym przez Radę Kół i Organizacji SGH.

Chcesz do nas dołączyć?

Jeśli interesuje Cię gospodarka, śledzisz na bieżąco wiadomości ekonomiczne, lubisz analizować dane makro a chciałbyś zacząć je komentować – zapraszamy! Wspólnie uczymy się na błędach, więc nie obawiaj się, że nigdy tego nie robiłeś.

Udział w projekcie pozwoli Ci pogłębić wiedzę zdobytą na zajęciach z makroekonomii oraz zastosować ją w praktyce.

Publikacje Monitoringu Makroekonomicznego

Strona internetowa:

www.mme.sknfm.pl