Kongres Makroekonomiczny

 

Co robimy?

Jako społeczność akademicka jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce czujemy się zobowiązani do wnoszenia merytorycznego wkładu w życie gospodarcze i społeczne naszego kraju. Wychodząc naprzeciw wzmożonemu zainteresowaniu makroekonomią oraz wyzwaniom, przed jakimi staje polska gospodarka, postanowiliśmy powołać Kongres Makroekonomiczny.

Współpraca

Kongres Makroekonomiczny organizujemy przy współpracy z Instytutem Studiów Ekonomiczno-Społecznych, Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Ministerstwem Finansów.

Cele

W swojej idei Kongres Makroekonomiczny ma łączyć środowiska biznesowe, akademickie oraz studentów – młodych ludzi rozpoczynających aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym. Stanowiąc cykliczną platformę wymiany myśli i doświadczeń, Kongres Makroekonomiczny ma szansę przyczynić się do poprawy jakości i efektywności przyszłych decyzji podejmowanych na istotnych dla polskiego dobrobytu stanowiskach.

Perspektywa

Głęboko wierzymy, iż spełnienie założonych przez nas celów pozwoli stworzyć miejsce współpracy, a w długim okresie, poprzez stymulację rozwoju nowego pokolenia ekonomistów i ludzi biznesu, wprowadzi Polskę na nowe tory rozwoju gospodarczego.

Więcej o nas

http://www.kongresmakroekonomiczny.pl

https://www.facebook.com/KongresMakroekonomiczny