Historia

I Seminarium - luty 2010SKN Finansów i Makroekonomii w obecnym kształcie jest spadkobiercą wspaniałej tradycji koła finansów międzynarodowych, które niegdyś działało w SGH, a które – po kilkuletniej przerwie – zostało reaktywowane decyzją Władz Uczelni w maju 2005 roku. Zostało ono stworzone przez studentów szczególnie zainteresowanych problematyką finansów międzynarodowych, pragnących poszerzać wiedzę z tej dziedziny także poza zajęciami na Uczelni, z inicjatywy prof. Cezarego Wójcika. Po kilku latach nazwę SKN Finansów Międzynarodowych zmieniono na SKN Finansów i Makroekonomii, i pod taką nazwą Koło funkcjonuje do dziś.

W 2007 r. z inicjatywy członków i sympatyków SKN FM został powołany do życia Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych, który jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem studentów i pracowników naukowych. W ten sposób absolwenci SKN FM mają możliwość utrzymywania dalszej współpracy i naukowego wspierania swoich młodszych kolegów. Członkowie ISES oraz inni pracownicy naukowi, będąc opiekunami naukowymi projektów SKN FM, przekazują nam swoją wiedzę i umiejętności, dzięki czemu każdy z naszych projektów z roku na rok staje się coraz lepszy, a jako Studenckie Koło Naukowe mamy olbrzymi potencjał dla rozwoju.