Jak polityka spójności wpływa na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce?

Polityka spójności Unii Europejskiej odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu poziomu i jakości zatrudnienia w Polsce. Jest to obszar, który od lat cieszy się dużym wsparciem ze strony UE, mającym na celu redukcję różnic rozwojowych między regionami oraz promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W niniejszym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób polityka spójności wpływa na rynek pracy…

Fundusze private equity mniej aktywne w Polsce?

Fundusze private equity, które odgrywają kluczową rolę w dynamicznym rozwoju gospodarki, wykazały mniejszą aktywność w Polsce w 2023 roku. Według danych Bain & Company, liczba przejęć z ich udziałem spadła o ponad 20% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając poziom 33 transakcji. Głównymi czynnikami tego spadku były utrzymujące się wysokie koszty kapitału oraz niepewna sytuacja…

Millenialsi na giełdzie: Rewolucja w kreowaniu bogactwa?”

Młodsze pokolenia wkraczają na giełdę z determinacją, szukając swojej drogi do bogactwa w erze hossy. Wydaje się, że młodzi inwestorzy w Stanach Zjednoczonych, wykorzystując korzystne warunki rynkowe, przodują w wyścigu o zdobycie majątku. Mimo to, wciąż pozostają w tyle za starszymi pokoleniami. Tajemnica tkwi w inwestycjach w akcje. Dzięki hojnym czekom stymulacyjnym i skłonności do…

Protekcjonizm a wolny handel

Wolny handel czy protekcjonizm? To pytanie często staje przed państwami, będąc istotnym wyborem o kluczowym znaczeniu dla ich gospodarek. Oba podejścia mają swoje zalety, ale także niebezpieczeństwa. Co ważne w teorii, nie zawsze sprawdza się w praktyce. Definicja: Konflikt między koncepcją wolnego handlu a protekcjonizmem to temat, który regularnie powraca w dyskusjach ekonomicznych. Obecnie, po…

Zalety zmiany czasu z zimowego na letni

Kalendarzowa wiosna już zawitała, a wraz z nią nadchodzi czas zmiany czasu z zimowego na letni. W Polsce tradycyjnie zmiana ta następuje na ostatni weekend marca, kiedy to przestawiamy zegarki o godzinę do przodu, z godziny 2:00 na 3:00, co skutkuje krótszym snem o jedną godzinę. Czas letni, choć może przynosić nieco zamieszania w harmonogramie…

Czy polskie firmy dbają o różnorodność w miejscu pracy?

Badanie nad strategiami zatrudnieniowymi i polityką różnorodności w polskich firmach jest kluczowe dla zrozumienia, w jaki sposób przedsiębiorstwa podejmują wysiłki w kierunku stworzenia bardziej inkludujących miejsc pracy, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza ta ukazuje istotne wyzwania, z którymi borykają się pracodawcy w Polsce w zakresie promowania różnorodności i zapewnienia równych szans na rynku pracy….

Analiza instrumentów wsparcia dla MŚP w Polsce: Badanie ex-post

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w gospodarce, stanowiąc ważny filar rozwoju i innowacyjności. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, istnieją różnorodne instrumenty wsparcia, które mają na celu pomóc MŚP w rozwoju i osiągnięciu sukcesu na rynku. Jednak skuteczność tych instrumentów wymaga ciągłej oceny i analizy. W ramach badania ex-post…