Akademia Makroekonomiczna

Akademia Makroekonomiczna - LOGO

Akademia Makroekonomiczna jest nowym projektem SKN Finansów i Makroekonomii we współpracy z Departamentem Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów skierowanym dla studentów. Poprzez cykliczne seminaria i warsztaty, prowadzone przez pracowników MF, projekt ma na celu zaprezentowanie uczestnikom wiedzy i narzędzi pozwalających na kreowanie polityki makroekonomicznej. W ramach projektu pracownicy MF będą wraz z uczestnikami omawiać wyniki swoich badań oraz analizować bieżące zjawiska gospodarcze. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i wzmocnienie kompetencji analitycznych młodego pokolenia przyszłych polskich ekonomistów.

Pierwsze spotkanie – Reguły fiskalne w Polsce i UE (09.01.2020):

tło.001Pierwsze, inauguracyjne spotkanie projektu miało na celu dyskusję na temat reguł fiskalnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, które stają się coraz powszechniej wykorzystywanym narzędziem polityki fiskalnej, wspierającym stabilność finansów publicznych i antycykliczności polityki fiskalnej. W drugiej części spotkania szczegółowo omówiono polską stabilizującą regułę wydatkową, która odgrywa kluczową rolę w tworzeniu budżetu państwa, poprzez określenie maksymalnej kwoty wydatków publicznych w danym roku. Konstrukcja reguły sprawia, że powstrzymuje ona przed nadmiernymi wydatkami w czasie dobrej koniunktury i pozwala na ich zwiększenie w okresie spowolnienia wzrostu gospodarczego. Uczestnicy na arkuszach przygotowanych przez prowadzących obliczyli teoretyczną kwotę wydatków na kolejny rok budżetowy oraz dokonali analizy przypadków.

Akademia Makroekonomiczna – Reguły Fiskalne_09.01.2020

Drugie spotkanie – Brexit: czy starzejące się społeczeństwo powinno opuszczać UE? (12.02.2020):


Zmiany demograficzne są kluczowym aspektem analiz ekonomicznych i politycznych. Dlatego drugi warsztat Akademii Makroekonomicznej zaprezentuje uwzględnienie procesów demograficznych w analizach na jednym z najbardziej aktualnych przykładów – Brexitu.

Jak Brexit wpłynie na sytuację w Unii Europejskiej? Jak zmieni się rozkład sił w instytucjach europejskich po Brexicie przy prognozie starzenia się europejskiego społeczeństwa? Jakie będzie miało to konsekwencje dla sytuacji gospodarczej Polski i UE? To niektóre pytania na które będziemy starali się znaleźć odpowiedzi podczas warsztatu. Dodatkowo, uczestnicy będą mogli przeanalizować omawiane zmiany, wykorzystując przygotowane arkusze z symulacjami oraz wskaźnikami stosowanymi przez Komisję Europejską.

Trzecie spotkanie – Jak podatnicy reagują na zmiany w podatkach? Efekty behawioralne reform podatkowych. (16.04.2020) – WIECEJ INFORMACJI WKRÓTCE!

Czwarte spotkanie – Polityka energetyczno-klimatyczna w analizach ekonomicznych. (16.05.2020): WIECEJ INFORMACJI WKRÓTCE!