Alumni

Aleś Alachnovič, absolwent ekonomii London School of Economics oraz SGH, studiował zarządzanie w National Taiwan University. Jest wiceprezesem CASE Białoruś (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Białoruś) oraz asystentem naukowym w Instytucie Ekonomicznym NBP. Przez 2 lata pełnił funkcję przewodniczącego SKN FM, a obecnie przewodniczy Instytutowi Studiów Ekonomiczno-Społecznych. Stypendysta LSE, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej[…]

Our mission

Each of us has his own vision of the ideal Poland. Everyone certainly wishes that the quality of our education system was high, that the knowledge we adopt during the course of our studies was practical,  useful and skills we acquire could be used in our work. We are convinced that investments in human capital[…]

O Kole

Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych to jedno z najbardziej aktywnych pod względem naukowym kół Szkoły Głównej Handlowej. Na koniec roku akademickiego 2016/17 SKN FM zrzeszało ponad 106 aktywnych członków, którzy prowadzili 16 projektów naukowych. Wśród obszarów zainteresowań SKN FM znajdują się przede wszystkim polityka pieniężna, modelowanie i prognozowanie ekonometryczne, analizy makroekonomiczne, rynki finansowe, rozwój obywatelski, a także[…]

Student’s Economic and Social Review

Whatdo we do?   We create an opportunity for students to publish their own articles in Student’s Economic and Social Review – a scientific magazine. The subjects are: economics, finance, international economics, quantitative methods, sociology, philosophy and history.We take care of the editorial process.   How we function?   A student interested in publishing his[…]

Studencki Przegląd Ekonomiczno-Społeczny

Co robimy?   Umożliwiamy studentom pragnącym w przyszłości zająć się pracą badawczą publikowanie własnych artykułów w Studenckim Przeglądzie Ekonomiczno-Społecznym(SPES) – periodyku naukowym, którego procesem redakcji zajmujemy się osobiście.Tematyka czasopisma obejmuje m.in. ekonomię, finanse, międzynarodowe stosunki gospodarcze, metody ilościowe, a także filozofię, socjologię i historię.   Jak działamy?   Zainteresowany opublikowaniem swojego artykułu student przesyła swój artykuł[…]