Przegląd Ekonomiczno-Społeczny

 

Przegląd Ekonomiczno-Społeczny (PES) jest czasopismem naukowym Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Instytutem Studiów Ekonomiczno-Społecznych. Periodyk z powodzeniem wpisuje się w misję Koła: „Aby Polska była mądrym i dobrym krajem.”

Autorzy artykułów to nie tylko studenci SGH, ale i studenci innych polskich oraz zagranicznych uczelni ekonomicznych. Przed publikacją artykuły poddawane są podwójnej, anonimowej recenzji przez pracowników naukowych SGH. Czasopismo nie posiada wyraźnie zarysowanego ekonomicznego profilu, pozostaje bowiem pod wpływem różnych nauk.

Pismo wydawane jest od 2006 roku z inicjatywy dra Michała Konopczaka. Rok później czasopismo zostało oficjalnie zarejestrowane w sądzie jako Studencki Przegląd Ekonomiczno-Społeczny pod numerem ISSN 1897-1245. Od 2010 r. wydawane jest również w wersji papierowej. W 2015 r. zgodnie z pomysłem opiekuna Koła, prof. Cezarego Wójcika, zmieniono nazwę periodyku na Przegląd Ekonomiczno-Społeczny.

Serdecznie zapraszamy na oficjalną stronę projektu: http://pes.sknfm.pl/

Redaktor naczelny: Weronika Rec (weronika.rec@gmail.com)