Prognozy Gospodarki Polskiej

Co robimy?

Zajmujemy się budowaniem modeli ekonometrycznych opisujących zjawiska gospodarcze w możliwie jak najlepszy sposób. Na podstawie modelowanych zależności, prognozujemy rozwój polskiej gospodarki w przyszłości oraz publikujemy raporty prognostyczne. W swych analizach posługujemy się pracami Monitoringu Makroekonomicznego, stanowiącymi zwarte i rzetelne kompendium wiedzy o sytuacji gospodarczej w kraju. W swej idei Prognozy Gospodarki Polskiej służą także innemu projektowi SKN FM – Gabinetowi Cieni Rady Polityki Pieniężnej – jako wsparcie analityczne.

1388612_58676202

Jak działamy?

Prognozy Gospodarki Polskiej podzielone są na 6 sektorów:

  • Szacunki
  • Sektor prognozowania wzrostu gospodarczego
  • Sektor inflacji
  • Sektor rynku pracy
  • Sektor prognozowania handlu zagranicznego
  • Korekty eksperckie

Pierwszym etapem w procesie prognostycznym jest oszacowanie brakujących zmiennych poprzez sektor szacunków. Następnie dane wprowadzane są do modeli uzyskanych wcześniej na drodze doboru odpowiedniego ich typu oraz specyfikacji. Po uzyskaniu zestawienia prognozowanych wskaźników, spotykamy się w gronie eksperckim i dyskutujemy nad ewentualnymi korektami prognoz.

Zwieńczeniem naszej pracy jest Raport prognostyczny, wydawany dwa razy do roku w maju oraz w listopadzie.

prognozy

Jakie są nasze cele?

Podstawową misją SKN Finansów Międzynarodowych jest to, „aby Polska była dobrym i mądrym krajem”. Działając w Prognozach Gospodarki Polskiej, również staramy się wypełniać to zadanie poprzez:

1)      Rozwój wewnętrzny

Organizujemy różnego rodzaju szkolenia dotyczące modeli oraz pakietów ekonometrycznych, które pogłębiają wiedzę uzyskaną na Uczelni.

2)      Rozwój zewnętrzny

Dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem ze społecznością studencką poprzez publikacje raportów prognostycznych dostępnych w formie papierowej na SGH oraz elektronicznej na naszej stronie internetowej i facebooku.

Osiągnięcia

Bierzemy udział w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego organizowanym przez Narodowy Bank Polski oraz dziennik „Rzeczpospolita”. W 2012 r. zajęliśmy 19. miejsce na 62 uczestników pokonując wszystkie organizacje studenckie oraz instytucje finansowe takie jak: Societe Generale, PZU, Bank BPS, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska i in.
Kolejnym osiągnięciem jest poszerzanie listy subskrybentów naszego raportu prognostycznego. Czytelnikami naszych publikacji są analitycy kilku banków i domów maklerskich, pracownicy naukowi i studenci SGH. Nasz raport jest regularnie publikowany przez szereg portali o tematyce finansowej. W 2015 r.  Najlepiej spośród wszystkich uczestników prognozował bezrobocie, a rok później okazaliśmy się najlepsi w dziedzinie inwestycji.

Chcesz do nas dołączyć?

Jeśli jesteś zainteresowany podejściem ilościowym do makroekonomii, wymyślaniem i tworzeniem modeli, prognozowaniem na ich podstawie – zapraszamy!

Udział w tym projekcie pozwoli Ci pogłębić wiedzę zdobytą na zajęciach z ekonometrii oraz zastosować ją w praktyce.

Publikacje