O SKN Finansów i Makroekonomii

IMG_1678Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii to jedno z najbardziej aktywnych pod względem naukowym kół Szkoły Głównej Handlowej. Na koniec roku akademickiego 2014/2015 SKN FM zrzeszało ponad 50 aktywnych członków, którzy prowadzili 12 projektów naukowych.

Wbrew naszej nazwie nie zajmujemy się już wyłącznie finansami międzynarodowymi. Wśród obszarów zainteresowań SKN FM znajdują się przede wszystkim polityka pieniężna, modelowanie i prognozowanie ekonometryczne, analizy makroekonomiczne, rynki finansowe, a także wiele innych tematów związanych z ekonomią.

Publikujemy szereg własnych artykułów naukowych w założonym przez nas czasopiśmie SPES, tworzymy model prognostyczny polskiej gospodarki, a co miesiąc wcielamy się w rolę członków Rady Polityki Pieniężnej decydując o wysokości stóp procentowych. Co semestr organizujemy wyjazdowąkonferencję naukową, która jest także możliwością zaprezentowania przed ekspertami swoich referatów. Raz do roku organizujemy Kongres Makroekonomiczny, który w swej idei ma łączyć środowiska biznesowe, akademickie oraz studentów.

Współpracujemy z instytucjami administracji publicznej tj. NBP, Ministerstwo Finansów, a także z komercyjnymi instytucjami finansowymi.

Naszym kluczowym celem jest wspólna nauka stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Należy podkreślić, że ekonomią zajmujemy się także w ujęciu społecznym, tworząc cykl comiesięcznych warsztatów Reforma dla Polski – platforma dyskusyjna dla studentów, młodych naukowców i przedstawicieli biznesu. Ponadto, prowadzimy debaty w systemie oksfordzkim, ucząc się podstaw erystyki i sztuki przemawiania publicznego oraz uczymy się prawnych aspektów działalności gospodarczej w Polsce poprzez projekt Prawo jest Twoje i Symulacje Zarządzania Projektami. Organizujemy także wykłady gościnne oraz szkolenia z zaproszonymi ekspertami.