Kongres Makroekonomiczny

 

Co robimy?

Jako społeczność akademicka jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce czujemy się zobowiązani do wnoszenia merytorycznego wkładu w życie gospodarcze i społeczne naszego kraju. Wychodząc naprzeciw wzmożonemu zainteresowaniu makroekonomią oraz wyzwaniom, przed jakimi staje polska gospodarka, postanowiliśmy powołać Kongres Makroekonomiczny.

kongres makro (2)

Współpraca

Kongres Makroekonomiczny organizujemy przy współpracy z Instytutem Studiów Ekonomiczno-Społecznych oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Cele

W swojej idei Kongres Makroekonomiczny ma łączyć środowiska biznesowe, akademickie oraz studentów – młodych ludzi rozpoczynających aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym. Stanowiąc cykliczną platformę wymiany myśli i doświadczeń, Kongres Makroekonomiczny ma szansę przyczynić się do poprawy jakości i efektywności przyszłych decyzji podejmowanych na istotnych dla polskiego dobrobytu stanowiskach.

kongres makro

Perspektywa

Głęboko wierzymy, iż spełnienie założonych przez nas celów pozwoli stworzyć miejsce współpracy, a w długim okresie, poprzez stymulację rozwoju nowego pokolenia ekonomistów i ludzi biznesu, wprowadzi Polskę na nowe tory rozwoju gospodarczego.

Dołącz do nas!

Od lutego 2015 nasz zespół pracuje nad trzecią edycją Kongresu Makroekonomicznego. Jeśli chcesz współorganizować kolejną edycję tego wydarzenia, możesz dołączyć do nas w każdej chwili.

Kontakt: Łukasz Janicki (lukasz.janicki94@gmail.com) – koordynator Kongresu Makroekonomicznego

Więcej o nas

http://www.kongresmakroekonomiczny.pl

https://www.facebook.com/KongresMakroekonomiczny