Grupa Robocza YSI

Co robimy?

Dyskutujemy, badamy i piszemy o najważniejszych problemach ekonomicznych naszych czasów. Aktualnie działamy pod hasłem „Rethinking inflation” i chcemy zrewidować aktualne poglądy na problem inflacji na świecie.

Jak działamy?

Spotykamy się regularnie na webinarach poświęconych konkretnym teoriom inflacji. W spotkaniach uczestniczą goście z całego świata zrzeszeni w Young Scholars Initiative, w tym znani profesorowie ekonomii. Jak wygląda nasz schemat działania?

  • czytamy literaturę poświęconą tematowi webinaru
  • przygotowujemy prezentacje głównych wniosków wyciągniętych z przestudiowanych materiałów
  • dyskutujemy
  • prowadzimy badania empiryczne

Jakie są nasze cele?

Chcemy z jednej strony lepiej zrozumieć współczesną ekonomię i prawa nią rządzące, ale także zainspirować innych młodych ekonomistów do spojrzenia na konkretne tematy ekonomiczne z nieco innej perspektywy. Jednak przed wszystkim chcemy sami wnieść coś do nowoczesnej teorii ekonomii.