Akademia Makroekonomiczna

Akademia Makroekonomiczna - LOGO

Akademia Makroekonomiczna jest nowym projektem SKN Finansów i Makroekonomii we współpracy z Departamentem Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów skierowanym dla studentów. Poprzez cykliczne seminaria i warsztaty, prowadzone przez pracowników MF, projekt ma na celu zaprezentowanie uczestnikom wiedzy i narzędzi pozwalających na kreowanie polityki makroekonomicznej. W ramach projektu pracownicy MF będą wraz z uczestnikami omawiać wyniki swoich badań oraz analizować bieżące zjawiska gospodarcze. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i wzmocnienie kompetencji analitycznych młodego pokolenia przyszłych polskich ekonomistów.

Pierwsze spotkanie – Reguły fiskalne w Polsce i UE (09.01.2020):

tło.001Pierwsze, inauguracyjne spotkanie projektu miało na celu dyskusję na temat reguł fiskalnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, które stają się coraz powszechniej wykorzystywanym narzędziem polityki fiskalnej, wspierającym stabilność finansów publicznych i antycykliczności polityki fiskalnej. W drugiej części spotkania szczegółowo omówiono polską stabilizującą regułę wydatkową, która odgrywa kluczową rolę w tworzeniu budżetu państwa, poprzez określenie maksymalnej kwoty wydatków publicznych w danym roku. Konstrukcja reguły sprawia, że powstrzymuje ona przed nadmiernymi wydatkami w czasie dobrej koniunktury i pozwala na ich zwiększenie w okresie spowolnienia wzrostu gospodarczego. Uczestnicy na arkuszach przygotowanych przez prowadzących obliczyli teoretyczną kwotę wydatków na kolejny rok budżetowy oraz dokonali analizy przypadków.

Akademia Makroekonomiczna – Reguły Fiskalne_09.01.2020

Harmonogram i tematyka spotkań w semestrze letnim 2019/2020 wkrótce!